2013/14 Game 1: WIN 9-6 v. ETB Wed 12/4/13 8.00pm RHS (away) vs. ETB @ Ice Hutch - Rye Varsity Hockey