2013/14 Playoff 1st Round v. Hendrick Hudson (H) v Rye WIN 5-2! - Rye Varsity Hockey