2013/14 Game 20 Win 5-4!: Rye v John Jay Feb. 12, 2014 - Rye Varsity Hockey