2013/14 Game 4 LOSS 4-2: Rye (V) vs. North Rockland @ Sport-O-Rama Sat 12/21/13 6.30pm - Rye Varsity Hockey