2013/14 Game 7 WIN 15-1: Rye (H) v Fox Lane Foxes @ Ice Hutch Sat 1/11/14 6:30pm - Rye Varsity Hockey