Game #7: 40th Celebration Alumni Night v. White Plains - Rye Varsity Hockey